Binnen klimaat, onderzoek en ziektes

Het binnenklimaat is belangrijker dan het buiten klimaat?

Het binnenmilieu en het binnenklimaat van uw werkomgeving of leefomgeving is makkelijk negatief beïnvloedbaar. Er kunnen verontreinigingen optreden in het systeem dat de ventilatie en verwarming verzorgd. Het gebruik van bijvoorbeeld uw verwarming en/of airconditioning/ LBK in combinatie met slechte ventilatie zorgt dat er een goed leefklimaat ontstaat voor deze veelal schadelijke bacteriën. Dit lijdt vaak tot klachten en ziekte bij personen die werkzaam zijn in deze omgeving.

Door een onderzoek uitgevoerd door onze specialisten is de kans groot dat u een beter leefklimaat krijgt in uw werk of leefomgeving. Als u de aanbevelingen laat uitvoeren is de kans is groot dat u het ziekte verzuim binnen uw organistie  terug dringt. Er bestaat zelfs een gerede kans dat de gezondheids klachten aanzienijk zullen verminderen of zelfs verdwijnen.