Bouwkundig onderzoek

WEET WAT U KOOPT !

 

Als u overgaat tot koop van een woning of bedrijfpand is het prettig om te weten wat er de komende 5 a 10 jaar aan exploitatiekosten begroot moeten worden.

 

Scheuren, schilderen, hemelwater, daken, verwarming -en de ventilatie installatie

Weet wat u koopt.