Los van het Net

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren gemiddeld met 12% per jaar gestegen. (Bron CBS)

Bovendien is het elektriciteitsnet in Nederland ouder aan het worden. Door de verdere internationalisering van de energiemarkt wordt meer dan 90% van de elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt opgewekt met fossiele brandstoffen. Wij als land wekken 3% duurzaam op.

Dit wetende zou het toch mooi zijn om op innovatieve wijze los te komen van het ‘grid’, om onafhankelijk te zijn van conventionele leveranciers; gewoon helemaal zelfstandig of zelfs Energie-neutraal. Zonder extra kosten. Dat is nu voor veel mensen mogelijk!

Bij Energie-besparings-advies.nl vindt u het advies, de trajectbegeleiding én de beste innovatieve oplossingen om dit te realiseren voor uw huis of bedrijfspand